sähkötekniikka
Meistä

Historiikki

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). Where does it come from?

What is lorem ipsum and why do we use it

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). Where does it come from?

Toimimme laadukkaasti kaikissa toimeksiannoissa

Sähkötekniikka Oy Kari Sirén toimittaa asiakaslähtöisesti, asiakasläheisesti ja yhteistyökykyisesti palveluja ja tuotteita, jotka vastaavat mahdollisimman tarkasti asiakkaan tarpeita ja täyttävät asiakkaan odotukset sekä parantavat asiakkaan liiketoiminnan kannattavuutta.

Toteutukseen liittyvät tavoitteet määritellään sopimuksessa yhdessä asiakkaan kanssa. Laatujärjestelmän avulla varmistutaan aikataulun mukaisesti, virheettömästä ja asetetut laatutavoitteet täyttävästä toimituksesta.

Kehitämme sähköalaa yhteistyössä teollisuuden, yliopistojen ja järjestöjen kanssa, näin voimme tarjota aina uusimpia ja käyttökelpoisimpia menetelmiä sekä ratkaisuja ja parhaan osaamisen asiakkaan hyväksi.

Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta ja arvioimme laatujärjestelmän toimivuutta. Tulosten perusteella toimintaa kehitetään vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden ja yrityksen tarpeita ja odotuksia. Koko henkilökunta osallistuu yrityksen palveluiden ja tuotteiden jatkuvaan kehittämiseen sekä laatujärjestelmän hyödyntämiseen.

Tavoittenamme on toimia joka päivä kannattavasti, siten mahdollistamme yrityksen jatkuvan kehittämisen ja henkilökunnan koulutuksen sekä parhaiden työvälineiden käytön.

Historiikki

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). Where does it come from?

What is lorem ipsum and why do we use it

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). Where does it come from?

Toimimme laadukkaasti kaikissa toimeksiannoissa

Sähkötekniikka Oy Kari Sirén toimittaa asiakaslähtöisesti, asiakasläheisesti ja yhteistyökykyisesti palveluja ja tuotteita, jotka vastaavat mahdollisimman tarkasti asiakkaan tarpeita ja täyttävät asiakkaan odotukset sekä parantavat asiakkaan liiketoiminnan kannattavuutta.

Toteutukseen liittyvät tavoitteet määritellään sopimuksessa yhdessä asiakkaan kanssa. Laatujärjestelmän avulla varmistutaan aikataulun mukaisesti, virheettömästä ja asetetut laatutavoitteet täyttävästä toimituksesta.

Kehitämme sähköalaa yhteistyössä teollisuuden, yliopistojen ja järjestöjen kanssa, näin voimme tarjota aina uusimpia ja käyttökelpoisimpia menetelmiä sekä ratkaisuja ja parhaan osaamisen asiakkaan hyväksi.

Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta ja arvioimme laatujärjestelmän toimivuutta. Tulosten perusteella toimintaa kehitetään vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden ja yrityksen tarpeita ja odotuksia. Koko henkilökunta osallistuu yrityksen palveluiden ja tuotteiden jatkuvaan kehittämiseen sekä laatujärjestelmän hyödyntämiseen.

Tavoittenamme on toimia joka päivä kannattavasti, siten mahdollistamme yrityksen jatkuvan kehittämisen ja henkilökunnan koulutuksen sekä parhaiden työvälineiden käytön.